Ochrona danych

K+S Minerals and Agriculture GmbH z przyjemnością wita Cię na naszej stronie internetowej www.ks-minerals-and-agriculture.com. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym przedsiębiorstwem, a także naszymi produktami i usługami. Zapewnienie ochrony Twojej prywatności przy przetwarzaniu danych osobowych to dla nas bardzo istotna kwestia, którą uwzględniamy w naszych stosunkach biznesowych. Przetwarzanie danych opiera się na zasadach zgodności z prawem, celowości, prawidłowości, minimalizacji danych, ograniczenia przechowywania, przejrzystości oraz ochrony poufności danych i integralności.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych zapoznasz się z tym, które dane osobowe będziemy zbierali i zapisywali na tej stronie internetowej, a także w jakich celach i na jakiej podstawie prawnej to robimy.
Ta strona internetowa może zawierać linki, które nie są objęte zakresem obowiązywania niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych.

Wprowadzanie wpisów o dostępie do strony internetowej

Co się stanie, gdy będziesz korzystał z naszej strony internetowej?
Jeżeli korzystasz ze strony internetowej jedynie w celach czysto informacyjnych, czyli w sytuacji, gdy nie zarejestrujesz się, albo też przekażesz nam informacje w inny sposób, zbieramy tylko te dane osobowe, które Twoja przeglądarka przekazuje na nasz serwer. Gdy chcesz zapoznać się z naszą stroną internetową, zbieramy następujące dane:

 • adres IP;
 • data i godzina zapytania
 • region (nie adres), z którego adres IP realizuje dostęp do strony internetowej ;
 • język przeglądarki, typ i wersję przeglądarki (np. Chrome, Firefox, Safari)
 • System operacyjny;
 • Rodzaj urządzenia (np. urządzenie mobilne, komputer stacjonarny, tablet);
 • Zachowanie podczas przeglądania strony internetowej (np. kiedy strona była odwiedzana, które zakładki na stronie były otwierane kliknięciem, ile czasu użytkownik spędził, przeglądając tę stronę);
 • strona, z której przyszło żądanie jej otwarcia.

Wyżej wymienione dane - w oparciu o zagregowane dane dot. surfowania po Internecie - przetwarzamy i zapisujemy w celu zapewnienia funkcjonalności strony internetowej, poprawienia treści zamieszczanych na stronie, przygotowania analiz statystycznych. Poza tym przetwarzamy i zapisujemy ww. dane na potrzeby przeprowadzenia analizy technicznej prowadzenia strony internetowej oraz zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów technologii informacyjnej.
Tym samym nasz prawnie uzasadniony interes przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) bazuje na konieczności wyświetlenia tej strony internetowej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa.

Używanie plików cookies

„Za podstawę prawną stosowania plików cookies i innych technik z zakresu web tracking oraz wykorzystywania uzyskanych dzięki nim informacji przyjmuje się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO ochronę naszych prawnie uzasadnionych interesów co do możliwie najlepszej funkcjonalności strony internetowej oraz przyjaznego dla użytkowników przygotowania odwiedzin na stronie. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO uzyskujemy Państwa zgodę na korzystanie z funkcjonalnych i marketingowych plików cookies poprzez ustawienia w sekcji „Cookies i inne podobne techniki na tej stronie internetowej”.

Cookies są zapisane tak długo, jak jest to konieczne na potrzeby realizacji danego celu”.

Formularz kontaktowy

Na naszej stronie internetowej są podane adresy mejlowe oraz formularze kontaktowe, które umożliwią szybkie nawiązanie kontaktu z naszą firmą drogą elektroniczną oraz bezpośrednią komunikację z nami. Jeżeli skontaktujesz się z nami mejlowo lub przez formularz kontaktowy, to przekazane przez Ciebie dane osobowe są automatycznie zapisywane. Dane osobowe, przekazywane nam dobrowolnie, są zapisywane w celu opracowania Twojego zapytania albo też skontaktowania się z danym użytkownikiem. W konkretnym formularzu kontaktowym widać, które dane są zbierane przy wypełnianiu takiego formularza. Poza tym zapisujemy nadany przez Twojego dostawcę usług internetowych adres IP systemu komputerowego, z którego korzystałeś przy zapisywaniu się oraz dzień i godzinę zapisania się. Zbieranie tych danych jest konieczne, żeby w późniejszym czasie móc prześledzić przebieg (ewentualnego) nadużycia Twojego adresu mejlowego, czyli ma na celu nasze prawne zabezpieczenie.

Tych danych osobowych nie przekazuje się osobom trzecim. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika udzielona zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Jeżeli kontaktujesz się z nami w celu zawarcia umowy, to dodatkową podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Po zakończeniu opracowywania zapytania Twoje dane są usuwane, jest to sytuacja, gdy z zaistniałych okoliczności można wnioskować, że dany stan faktyczny został w pełnym zakresie wyjaśniony i gdy nie stoi to w sprzeczności z wymaganymi zgodnie z prawem zobowiązaniami do przechowywania danych.

Linki do stron internetowych i treści stron trzecich

Nasza strona internetowa zawiera linki do innych stron internetowych. Nie mamy wpływu na kształt i układ linkowanych przez nas stron i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść.
Polecamy uważne przeczytanie wytycznych o ochronie danych ze stron internetowych należących do podmiotów trzecich.

Okres, przez jaki Twoje dane są zapisywane

Zapisujemy Twoje dane tylko tak długo, jak to jest konieczne dla danych celów, a mianowicie albo tak, jak to jest opisane w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych, albo w zakresie wymaganym przepisami prawnymi. Po spełnieniu celu odpowiednie dane usuwa się zgodnie z obowiązującymi postanowieniami dot. ochrony danych.

Działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych

Realizujemy techniczne i organizacyjne działania na rzecz bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane, które administrujemy, przed przypadkową lub umyślną manipulacją, ich utratą, zniszczeniem albo przed dostępem osób nieuprawnionych. Nasze działania na rzecz bezpieczeństwa usprawniamy na bieżąco zgodnie z rozwojem technologicznym.

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych oraz pełnomocnika ds. przetwarzania danych

K+S Minerals and Agriculture GmbH, Bertha von Suttner Str. 7, 34131 Kassel, nr telefonu: +49 561 9301 0, email: info[at]k-plus-s.com jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

K+S Aktiengesellschaft, Bertha-von-Suttner-Str. 7, 34131 Kassel, Germany, strona internetowa www.kpluss.com, email dataprivacy[at]k-plus-s.com na nasze zlecenie przetwarza dane. Dzieje się tak na potrzeby realizacji zlecanych przez Ciebie usług, aby opracować Twoje zapytania i poprawić funkcjonalność oraz treść naszej strony internetowej.

Dane kontaktowe Pełnomocnika ds. Ochrony danych K+S Minerals and Agriculture GmbH pod adresem
Bertha von Suttner Str. 7
34131 Kassel, Germany
Nr tel.: +49 561 9301 2404
email: dataprivacy[at]k-plus-s.com

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych

Obowiązujące prawo w zakresie ochrony danych przyznaje użytkownikowi w stosunku do nas rozległe prawa do udzielania informacji i interwencji w zakresie przetwarzania danych osobowych użytkownika. Są to:

 • Prawo do informacji: Masz prawo uzyskać informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 • Prawo do sprostowania: Masz prawo do niezwłocznego sprostowania nieprawdziwych danych dotyczących Twojej osoby i/lub uzupełnienia swoich niekompletnych danych, zapisanych u nas.
 • Prawo do usunięcia: Masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli zaistnieją przesłanki z art. 17 ust. 1 RODO.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeśli zaistnieją przesłanki z art. 18 ust. 1 RODO.
 • Prawo do otrzymania informacji: Jeżeli dochodziłeś prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w stosunku do nas, jesteśmy zobowiązani do poinformowania wszystkich odbiorców, którym ujawniono Twoje dane osobowe, o sprostowaniu lub usunięciu danych albo ograniczeniu przetwarzania, chyba że okazało się to niemożliwe, albo też wiąże się z niewspółmiernie dużym nakładem. Masz prawo do otrzymania informacji o tych odbiorcach.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego swoje dane osobowe, które dostarczyłeś nam albo też zażądać przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do cofnięcia udzielonych zgód: Masz prawo do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej raz zgody na przetwarzanie danych ze skutkiem na przyszłość. W przypadku cofnięcia zgody niezwłocznie usuniemy właściwe dane. Cofnięcie zgody nie narusza prawomocności przetwarzania danych, które miało miejsce na podstawie zgody aż do momentu jej cofnięcia.
 • Prawo do złożenia skargi: Masz prawo wnieść skargę dot. przetwarzania przez nas Twoich danych do urzędu nadzoru, na przykład do Pełnomocnika ds. ochrony danych kraju związkowego Hesji.
 • Prawo do sprzeciwu: Jeżeli w ramach wyważenia interesów będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe na podstawie naszego nadrzędnego prawnie uzasadnionego interesu, w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość możesz skorzystać z przysługującego Ci prawa do wniesienia sprzeciwu - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania Twoich danych.

Zmiany wytycznej w sprawie ochrony danych

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie danych osobowych w dowolnym momencie. Dlatego też rekomendujemy, żeby regularnie sprawdzać oświadczenie o ochronie danych osobowych.
Stan na: listopad 2019 r.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy