Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Uprawy  ›  

Kukurydza

Kukurydza

Potas – gwarancją wysokich plonów

Magnez – dla pełnego zaziarnienia kolb

Bor, mangan i cynk dla uzyskania oczekiwanych plonów

Zalecane nawożenie

 

Kukurydza

Zastosowanie kukurydzy jest wszechstronne. Obok tradycyjnej uprawy na kiszonkę czy też ziarno, wzrasta jej znaczenie jako surowca odnawialnego. Kukurydza stosowana jest do produkcji biogazu, klejów i opakowań.

 

Co stanowi o wysokiej wydajności kukurydzy?

 • uprawa kukurydzy wykazuje najwyższy postęp hodowlany
 • kukurydza skutecznie wykorzystuje energię słoneczną
 • wykazuje najwyższy dzienny przyrost biomasy
 • produkuje w najkrótszym czasie maksymalne ilości masy zielonej
 • potrafi przełożyć duże ilości składników pokarmowych na wysokie plony

 

Decydujący wpływ na wydajność kukurydzy ma odpowiednie nawożenie.

Do góry

 

Potas – gwarancją wysokich plonów

 • Kukurydza przyswaja w ciągu kilku tygodni- do momentu wyrzucania wiech pod koniec lipca, przeciętnie 240 kg K2O na hektar.
 • Potas (K) dostarczany z gnojowicą często jest niewystarczający dla osiągnięcia oczekiwanych plonów.
 • Nawożenie potasem polepsza kondycję uprawy nawet przy niekorzystnych warunkach wzrostu.
 • Wysoka ilość potasu w fazie głównego wzrostu gwarantuje odporność roślin na złamanie i niweluje choroby jak np. zgniliznę łodygową, co ułatwia zbiory i pozwala uniknąć strat podczas przechowywania.
 • Optymalna skuteczność potasu osiągalna jest jedynie w połączeniu z magnezem (Mg).

Do góry

 

Magnez – dla pełnego zaziarnienia kolb

Zapotrzebowanie kukurydzy na magnez wynosi 50-70 kg MgO ha-1. Od momentu zwarcia rzędów do kwitnienia- w okresie 4-6 tygodni, przyswajane zostają 2/3 tych ilości. Podczas nawożenia należy uwzględnić następujące czynniki:

 • Dla zagwarantowania odpowiedniego przyswajania magnezu stosunek potasu do magnezu nie może być wyższy niż 2:1.
 • Stosunek potasu do magnezu w gnojowicy wynosi 4-5:1, sama gnojowica nie zapewni więc optymalnego nawożenia tym składnikiem.
 • Odpowiednia ilość magnezu gwarantuje wysoki poziom chlorofilu w liściach, co wpływa pozytywnie na wydajność całej uprawy.
 • Wysoka wydajność asymilacji i lepszy transport asymilatów stanowią podstawę pełnego nalewania ziarna.

 

Wpływ preparatu ESTA® Kieserit gran., w nawożeniu rzędowym i pod korzeń na plony kukurydzy (K+S – doświadczenia polowe w ciągu 4 lat na 14 powierzchniach)

 

Nawożenie tradycyjne plus 0,2-0,4 t ESTA® Kieserit gran. ha-1.
100%* 108%

 

* poziom plonów ok. 9 t suchej masy ha-1 i ok. 16 t suchej masy w przypadku kukurydzy kiszonkowej

 

Do góry

 

Bor, mangan i cynk dla uzyskania oczekiwanych plonów

Bor

 • Kukurydza wykazuje szczególnie wysokie zapotrzebowanie na bor (150-200 g boru ha-1).
 • Ilość boru dostarczanego uprawie wraz z gnojowicą (2 g boru ha-1) jest niewystarczająca.
 • Bor jest odpowiedzialny za niezakłócony transport cukrów oraz za syntezę skrobi.
 • Wspiera zawiązywanie kolb i ziaren.
 • Dla optymalnego wykształcenia i uziarnienia kolb konieczne jest dostarczenie uprawie odpowiedniej ilości boru w fazie 4-10 liści.
 • Właściwe nawożenie borem pozwala uzyskać odpowiedni kształt i uziarnienie kolb, co podwyższa wartość plonów oraz jakość kukurydzy jako paszy.

 

Mangan

 • Mangan, podobnie jak magnez odgrywa główną rolę w kształtowaniu chlorofilu i w procesie fotosyntezy.
 • Gwarantuje uprawie kukurydzy optymalną asymilację, co wpływa pozytywnie na jakość plonu.
 • Wspiera przyrost korzeni bocznych, co pozwala na skuteczniejsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby.
 • Jedynie dobrze nawożona uprawa zagwarantuje wysokie plony.
 • Dla uniknięcia konkurencji pokarmowej nawożenie dolistne manganem powinno być zawsze łączone z magnezem.

Do góry

 

Zalecane nawożenie

Nawożenie doglebowe

 • 600 kg Korn-Kali® ha-1 pokrywa zapotrzebowanie kukurydzy na potas w wysokości ok. 240 kg K2O ha-1.

   

  Korn-Kali®

 • Ok. 100-300 kg ESTA® Kieserit gran. ha-1 jako nawożenie pod korzeń, nawożenie rzędowe oraz pogłówne. Przy dużych niedoborach zaleca się wysiew nawozu w  ilości 300-500 kg ha-1.

   

  ESTA® Kieserit gran.

 

Nawożenie dolistne

 • EPSO Microtop® oraz EPSO Combitop® stanowią źródło mikroelementów. Zaleca się ok. 25-40 kg ha-1 w roztworze 5 %-owym (5 kg na 100 l wody) w fazie 4-10 liści, do stosowania w kilku dawkach.

   

  EPSO Microtop®

 

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy