Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Uprawy  ›  

Rzepak

Rzepak źródłem oleju i energii

Rzepak wymaga potasu

Magnez i siarka dla podwyższonej zawartości oleju

Bor – standardowy nawożenie w uprawie rzepaku

Nawożenie manganem gleb próchniczych

Zalecane nawożenie

 

Rzepak źródłem oleju i energii

Uprawa rzepaku ma bardzo duże znaczenie dla rolnictwa, gdyż jest bardzo opłacalna.

 • Wysokowartościowy olej rzepakowy cieszy się rosnącym zainteresowaniem na rynkach światowych
 • Duży popyt wobec stosunkowo ograniczonej podaży gwarantuje stałe ceny
 • Przetwórstwo rzepaku jako odnawialnego źródła energii np. do produkcji oleju napędowego wymaga odpowiednich powierzchni uprawnych
 • Znaczna wartość przedplonu rzepaku, który w przypadku pszenicy ozimej wykazuje zwyżkę wobec uprawy po sobie w wysokości 10 %, znacznie zwiększa opłacalność płodozmianu
 • Bezorkowa uprawa pozwala zaoszczędzić nakład pracy i kosztów
 • W turystycznie atrakcyjnych regionach kwitnąca uprawa rzepaku stanowi niezwykle urokliwy element krajobrazu

Do góry

 

Rzepak wymaga potasu

Pod względem składników pokarmowych rzepak jest bardzo wymagający. Dla osiągnięcia optymalnych plonów niezbędne jest nawożenie azotem, fosforanem i przede wszystkim potasem.

 • Na początku wegetacji w okresie wiosennym rzepak przyswaja w krótkim czasie duże ilości potasu, co wyprzedza tworzenie suchej masy
 • Uprawa rzepaku może zawierać przy pełnym ulistnieniu do 400 kg K2O ha-1
 • Aż do spoczynku zimowego uprawa rzepaku przyswaja zależnie od etapu wzrostu 100 kg K2O ha-1
 • Odpowiednia ilość potasu zwiększa zimotrwałość rzepaku, co ogranicza straty upraw w przypadku ostrej zimy
 • Optymalna gospodarka wodna pozwala roślinom przetrwać okresy suszy
 • Aktywacja procesów enzymatycznych wpływa pozytywnie na wytwarzanie oleju

 

Do góry

 

Magnez i siarka dla podwyższonej zawartości oleju

Magnez

 • Przyswajanie magnezu (Mg) odbywa się głównie na etapie tworzenia łuszczyny
 • Zapotrzebowanie uprawy rzepaku na magnez wynosi ok. 60 kg MgO ha-1.
 • Nawozy magnezowe pozwalają odbudować aparat liściowy uszkodzony na skutek ostrej zimy
 • Lepsza wydajność asymilacyjna rzepaku, a w szczególności łuszczyny, wpływa pozytywnie na wysokość plonów oraz na oleistość roślin
 • W polskich warunkach dobre efekty przynosi nawożenie połączone z kizerytem

 

Siarka

 • Rzepak wykazuje zapotrzebowanie na siarkę wysokości 50-70 kg S ha-1
 • Dostarczenie uprawie rzepaku optymalnej ilości siarki pozwala na bardziej skuteczne wykorzystanie azotu, co wpływa pozytywnie na plony
 • Siarka bierze bezpośredni udział w syntezie kwasów tłuszczowych, wspierając tym samym wytwarzanie oleju
 • Lekkie niedobory siarki można zniwelować bez negatywnego wpływu na plony  w końcowym etapie kształtowania się pąków poprzez aplikację dolistną produktów EPSO. Długotrwałe niedobory siarki mogą obniżyć plony nawet o 75 %
 • Rzepak przyswaja siarkę równolegle z magnezem, tak więc zaleca się jednoczesną aplikację obu składników
 • Nawozy gospodarcze stanowią drugorzędne źródło siarki

 

Do góry

 

Bor – standardowy nawożenie w uprawie rzepaku

 • Rzepak wykazuje duże zapotrzebowanie na bor
 • Uprawa rzepaku przyswaja podczas wegetacji 350-450 g boru ha-1
 • Skutkami niedoboru boru obniżającymi plony są: zgrubienia dolnej części łodygi, nierównomierny wzrost, porowatość korzeni, krótsze korzenie boczne oraz słabo wykształcona łuszczyna po okresie kwitnienia
 • Badania gleby wykazują, iż powierzchnie pod  uprawę rzepaku wymagają dodatkowego nawożenia borem
 • Zawartość boru w glebach lekkich nie powinna być niższa niż 0,2-0,5 mg boru na 1 kg gleby, natomiast w glebach ciężkich – 0,25-1,2 mg boru na 1 kg gleby

Do góry

 

Nawożenie manganem gleb próchniczych

 • Niedobory manganu występują na glebach wykazujących wysoką zawartość próchnicy i/lub znaczne wartości pH, oraz po wapnowaniu
 • Podobnie jak magnez, mangan wpływa na chlorofil, a tym samym na proces fotosyntezy. Zwiększa on wydajność asymilacyjną rzepaku, gwarantując lepsze plony
 • Mangan wspiera wzrost korzeni bocznych, co pozwala na  skuteczniejsze przyswajanie składników pokarmowych z gleby
 • Jedynie dobrze nawożona uprawa zagwarantuje wysokie plony
 • Dla uniknięcia konkurencji pokarmowej nawożenie dolistne manganem powinno być zawsze łączone z magnezem

Do góry

 

Zalecane nawożenie

Nawożenie doglebowe

 

Nawożenie dolistne

 • 20-25 kg EPSO Top® (epsomit) ha-1 lub EPSO Microtop® w koncentracji 5 %-owej pokrywa szczytowe oraz ukryte zapotrzebowanie na magnez i siarkę oraz dostarcza mikroelementy. Nawożenie może przebiegać w kilku dawkach od stadium rozety, aż do kwitnienia

   

  EPSO Top®
  EPSO Microtop®

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy