Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Uprawy  ›  

Ziemniaki

Ziemniaków – żywności i surowców odnawialnych

Potas gwarancją wysokich plonów i optymalnej jakości

Zróżnicowane wymagania jakościowe

Magnez, bor i mangan – nawożenie dolistne

Zalecane nawożenie

 

Ziemniaków – żywności i surowców odnawialnych

Zastosowanie ziemniaków staje się z biegiem lat coraz szersze. Zajmują one stałą pozycję w żywieniu, nabierają jednak również coraz większego znaczenia w sferze poza konsumenckiej. Uzyskiwana z ziemniaków skrobia wykorzystywana jest w produkcji papieru, kleju, kosmetyków, jako materiał budowlany, stosowana jest w biotechnologii, jako środek czyszczący oraz w produktach farmaceutycznych. O rentowności uprawy ziemniaków świadczy wysokość plonów oraz ich jakość.
 
Decydującymi czynnikami są wybór odpowiedniego stanowiska, dobór odmian zgodnych z przeznaczeniem oraz kontrola uprawy. Obok zabiegów pielęgnacyjnych dużą rolę odgrywa nawożenie, gdyż ziemniaki charakteryzują się wysokim zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe. Nawożenie dostosowane do oczekiwanej wysokości plonów wpływa na wzrost jakości produktu, zwiększa odporność roślin oraz polepsza zdolności przechowalnicze bulw.

Do góry

 

Potas gwarancją wysokich plonów i optymalnej jakości

Potas odgrywa najważniejszą rolę w przyswajaniu substancji pokarmowych, co wpływa w znacznym stopniu na wysokość plonów oraz jakość produktu. Masa bulw w ilości 100 dt pobiera z gleby ok. 60 kg K2O.

 

Potas wpływa pozytywnie na:

 • zdrowotność liści
 • wydajność nawożenia azotowego
 • gospodarkę wodną roślin
 • wysokość plonów i zawartość witaminy C
 • pewność plonowania

Do góry

 

Zróżnicowane wymagania jakościowe

Wymagania jakościowe uzależnione są od przeznaczenia danej uprawy (ziemniaki jadalne, uszlachetnione, wysokoskrobiowe, czy też sadzeniaki). W przypadku uprawy uszlachetnionej (do produkcji frytek i chipsów) wymagana jest średnia zawartość skrobi. Do produkcji mączki ziemniaczanej stosuje się natomiast odmiany wysokoskrobiowe. Jeśli chodzi o ziemniaki jadalne, ważniejsza od zawartości skrobi jest ich odporność na przebarwienia i rozgotowywanie się.

 

Za spełnienie wymagań jakościowych uprawy odpowiada właściwy dobór gatunku oraz nawozu.

 

Szereg cech podwyższających wartość rynkową ziemniaków jest wynikiem stosowania nawozów potasowych:

 • potas ogranicza czarną plamistość oraz skłonności bulw do przebarwień podczas gotowania,
 • podwyższa zawartość kwasu cytrynowego, witaminy C oraz skrobi w bulwach
 • ogranicza zawartość cukrów redukujących, co stanowi duże znaczenie w przetwórstwie
 • odpowiednie nawożenie potasem prowadzi do wykształcania dorodnych bulw, nie ulegających uszkodzeniom podczas zbioru i cechujących się wysokimi zdolnościami przechowalniczymi

Do góry

 

Magnez, bor i mangan – nawożenie dolistne

Ziemniaki uprawiane są często na glebach lekkich, ubogich w magnez. Właściwy poziom magnezu w glebie osiągnąć można poprzez odpowiednie nawożenie.

 

Magnez jest niezbędny w procesie asymilacji, wpływa na wytwarzanie i magazynowanie w bulwach białek i węglowodanów.

 

Zarówno magnez jak i mangan pozytywnie regulują koncentrację wartościowych dla ziemniaków kwasu cytrynowego i witaminy C. Dzięki podwyższeniu zawartości kwasów organicznych, które obniżają wartość pH i hamują procesy enzymatyczne, wzrasta odporność odmian uszlachetnionych na przebarwienia podczas ich przetwarzania.
 
Bor jest odpowiedzialny za rozwój komórek, stabilizację ścian komórkowych oraz tworzenie energetycznego cukru i skrobi.
 
O pozytywnym wpływie magnezu, manganu i boru na redukcję czarnej plamistości ziemniaków świadczą stosowane nawozy EPSO Top® (siedmiowodny siarczan magnezu z dodatkiem S 16) oraz EPSO Microtop® (siedmiowodny siarczan magnezu  15/12 z borem i manganem).

Do góry

 

Zalecane nawożenie

Nawożenie musi być dostosowane do wysokości plonów oraz ich przeznaczenia. Potas powinien być rozprowadzany w postaci siarczanowej, gdyż ziemniaki należą do upraw wrażliwych na chlorki. Najlepiej, jeśli nawożenie nastąpi tuż przed sadzeniem, czego dowodem są doświadczenia przeprowadzone na uprawie Wrocław-Samotwór.
 
Wiosenne nawożenie siarczanem potasu z magnezem z dodatkiem S 30/10 (Patentkali®) jest bardziej skuteczne niż nawożenie chlorkiem potasu w okresie jesiennym, gdyż wyższe ilości KCl prowadzą do obniżenia plonów.

 

 

Nawożenie dolistne

 • 20-25 kg EPSO Top® ha-1 w 5%-owym roztworze (5 kg 100 l-1) w przypadku niedoboru magnezu i siarki.

   

  EPSO Top®

 • 20-25 kg EPSO Microtop® ha-1 in 5%- owym roztworze (5 kg 100 l-1)  pokrywa zapotrzebowanie szczytowe, względnie wyrównuje ukryte niedobory magnezu, siarki, boru i manganu.

   

  EPSO Microtop®

 

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy