1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór bor (B)

Niedobór boru objawia się w kukurydzy rzadko w widoczny sposób. Przybiera on formę skrócenia międzywęźli oraz wąskich i białych lub przezroczystych plam martwicowych głównie na młodszych liściach. Przy niedoborze ostrym liście młode usychają, skręcają się i czasami deformują w okolicy czubka. Niedobór skutkuje występowaniem kolb mniejszych i gorzej wypełnionych ziarnem. Rzędy ziaren są nieregularne.

Nawożenie dolistne EPSO Bortop® (4% B), w dawce 1-2 x 5kg/ha, pokrywa zapotrzebowanie kukurydzy i zapobiega niedoborom boru. Jeśli zapotrzebowanie na bor jest mniejsze, można zastosować EPSO Microtop® (0,9% B). Oprócz boru, EPSO Bortop® dostarcza także magnez i siarkę, a EPSO Microtop® - magnez, siarkę oraz mangan.

Dodatkowo zalecamy profilaktyczne stosowanie nawozu doglebowego Korn-Kali®+B, który oprócz potasu, magnezu i siarki dostarcza również bor. Wspomaga on początkowy rozwój roślin, zwłaszcza wzrost systemu korzeniowego.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy