1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór bor (B)

Niedobór boru objawia się w kukurydzy rzadko w widoczny sposób. Przybiera on formę skrócenia międzywęźli oraz wąskich i białych lub przezroczystych plam martwicowych głównie na młodszych liściach. Przy niedoborze ostrym liście młode usychają, skręcają się i czasami deformują w okolicy czubka. Niedobór skutkuje występowaniem kolb mniejszych i gorzej wypełnionych ziarnem. Rzędy ziaren są nieregularne.

Niedoborom boru w kukurydzy można zapobiec podając EPSO Microtop® w połączeniu ze środkami ochrony roślin.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy