1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór potasu (K)

Niedobór potasu objawia się przez krótkie międzywęźla i cienkie łodygi o dość długich liściach. Począwszy od starszych liści, od ich czubka a następnie wzdłuż krawędzi pojawiają się chlorozy o kształcie pasków. Później zaczynają tworzyć się łączące się ze sobą zażółcenia, a następnie martwice na czubkach i krawędziach liści. Ziarna na końcach kolb są wykształcone tylko w niewielkim stopniu. Ponieważ potas jest istotny dla stabilności łodygi, jego niedobór zwiększa skłonność do wylegania.

Ze względu na to, że potas działa optymalnie w warunkach dobrego odżywienia magnezem, podstawowym źródłem potasu w uprawie kukurydzy powinien być nawóz Korn-Kali® – 40% K2O i 6% MgO.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy