1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór manganu (Mn)

Niedobór manganu cechuje się występowaniem podłużnych nekroz na młodszych i starszych liściach. Na kolbach występuje niedostateczna lub przynajmniej nieregularna ilość zawiązków, co często prowadzi do pustych czubków i różnej wielkości ziarna; kolby bywają częstokroć wygięte. Połączenie składników odżywczych występujące w EPSO Microtop® w postaci 1% Mn, 0,9% B, 15% MgO i 31% SO3 nadaje się optymalnie do zapobiegania niedoborom manganu w kukurydzy.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy