1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór azotu (N)

Przy niedoborze azotu kukurydza nabiera jasnej barwy zbliżonej nawet do żółtozielonej. Starsze liście zaczynają zabarwiać się na żółto poczynając od czubka wzdłuż krawędzi. Spowolniony wzrost pędów i korzeni, rośliny są niskie. Nawożenie azotowe zależy od obsady i zawartości azotu mineralnego w glebie. Aby zminimalizować wymywanie azotu z gleby, co jest szczególnie istotne na glebach lekkich i piaszczystych, warto stosować dawki dzielone.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy