1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór cynku (Zn)

Przy niedoborze cynku w kukurydzy dochodzi do powstawania chlorotycznych, szybko powiększających się podłużnych plam z mniejszymi bądź większymi punktami martwicowymi (rozjaśnienie aż po zbielenie). Podłużne rozjaśnienia pojawiają się tylko po lewej i po prawej stronie nerwu głównego i tylko po spodniej stronie liścia. Wzrost rośliny jest przyhamowany, zaś odstęp między węzłami mniejszy. Liście młodsze kukurydzy są przeważnie grube, kruche i drobne (drobnolistność), bladozielone aż po żółtobiałe. Kolby kukurydzy są wątłe i jaśniejsze ze względu na opóźnione dojrzewanie w porównaniu z roślinami odpowiednio odżywionymi cynkiem.

Zapobieganie niedoborowi cynku może polegać na podaniu dolistnym EPSO Combitop®, co powinno przyspieszyć podziały komórek i wzrost rośliny.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy