1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór bor (B)

Niedobór boru objawia się w postaci ogólnie skróconych łodyg‚ krzaczastego kształtu rośliny. Liście są łamliwe i mogą wywijać się począwszy od krawędzi. Najmłodsze liście są jaśniejsze, powstają na nich chlorozy, które przeradzają się z czasem w nekrozy. Może dochodzić także do obumierania całych liści. W przypadku dłuższego niedoboru, także i starsze liście nabierają żółtawej barwy, zaś w bulwach uwidoczni się brązowe zabarwienie żyłek. Skórka ziemniaka staje się ciemniejsza, niż zwykle, dochodzi do jej zmiękczenia i pojawienia się strupów. Niedoborowi boru można przeciwdziałać skutecznie podając dolistnie EPSO Microtop®, który uzupełnia, oprócz boru, także magnez, siarkę i mangan.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy