1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór potasu (K)

Przy niedoborze potasu rośliny rosną małe i krzaczaste. Liście starsze przyjmują wzdłuż krawędzi barwę jasnozieloną do żółtej. Później przebarwienia przeradzają się w brązowe plamy martwicowe i przechodzą się na młodsze części rośliny. Niedobór potasu powoduje przedwczesne obumieranie łętów, skrócenie czasu wegetacji i zmniejszenie wydajności asymilacji i potencjału plonowania. Zwiększa się liczba mniejszych bulw i spada liczba bulw nadających się do sprzedaży. Aby zapewnić optymalną ilość potasu ziemniakom, zaleca się nawożenie potasowe w formie siarczanowej, ponieważ ziemniaki są uznawane za rośliny wrażliwe na działanie chlorków.

Idealnym nawozem potasowym do stosowania w ziemniakach jest Patentkali®, który zawiera, oprócz potasu, także magnez w idealnym stosunku 3:1, mniej więcej odpowiadającym pobraniu.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy