1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór manganu (Mn)

W buraku cukrowym niedobór manganu objawia się w postaci plamistych chloroz na liściach młodszych i średnich, często przechodzących w kolor szarobrązowy o ciemniejszych brzegach, które w sytuacji ostrego niedoboru zaczynają łączyć się ze sobą (plamistość sucha). Stosowanie EPSO Microtopu® od fazy zwierania się rzędów w połączeniu z zabiegami fungicydowymi pozwoli zapobiegać niedoborowi manganu.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy