1x1 objawów niedoboru

Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Objawy niedoborów  ›  

Niedobór manganu (Mn)

Niedobór manganu widoczny jest w postaci ogólnej chlorozy i marmurkowatości oraz małych białych plam martwiczych.

Rozwiązanie: Najskuteczniejszym środkiem w zwalczaniu objawów niedoboru manganu jest nawożenie dolistne. Produkty takie jak EPSO Microtop® czy EPSO Combitop® zawierają 1% wzgl. 4% manganu i pozwalają zwalczyć przejściowy niedobór manganu.

Dalsze informacje

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy