Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   KALI Akademia  ›  

Co musisz wiedzieć o pobieraniu boru?

Rośliny potrzebują boru do wzrostu i rozwoju. Bor wpływa pozytywnie na stabilność roślin. Bor poprawia strukturę ściany komórkowej, tym samym zwiększając odporność na patogeny. Bor bierze również udział w syntezie białek i uczestniczy w tworzeniu cukrów.

Bor jest szczególnie ważny w dwóch obszarach części roślin:

  • W korzeniach: Bor ma pozytywny wpływ na podział komórek i tym samym całościowo przyspiesza tworzenie się i wzrost korzeni.

 

Porównanie roślin rzepaku z niedoborem boru (-B) i z odpowiednim zaopatrzeniem w bor (+B).

  • W kwiatach i owocach: Bor ma znaczący udział we wzroście generatywnym, wpływa pozytywnie na kwitnienie, zapylenie i tworzenie się owoców. Dlatego niedobór boru objawia się również poprzez nieprawidłowe tworzenie się kwiatów lub pąków.

Niedobór boru w (od lewej do prawej) rzepaku (Zhang i in., 2017), burakach cukrowych i kukurydzy (K+S).

Dla osiągnięcia optymalnego wzrostu korzeni i prawidłowego kwitnienia i owocowania, bor musi być dostępny dla roślin we właściwym czasie, zarówno w czasie rozwoju systemu korzeniowego, jak i w czasie kwitnienia i owocowania.

Floem i ksylem są głównymi drogami roślin. Transportują nimi wodę i substancje pokarmowe.

W ksylemie składniki pokarmowe są transportowane z dołu do góry, z kierunku korzeni do liści.

Transport boru odbywa się drogą jednokierunkową

Wiele składników pokarmowych - takich jak potas i magnez - jest mobilnych w roślinie i są one transportowane tam, gdzie są najpilniej potrzebne w procesach metabolicznych. Te składniki pokarmowe są transportowane we floemie - ścieżce, która może przenosić składniki i produkty metaboliczne we wszystkich kierunkach.

Inaczej jest w przypadku boru: w większości roślin mikroelementy są transportowane głównie przez ksylem - jednokierunkową trasą dla roślin. Ksylem jest kanałem transportującym składniki pokarmowe wraz z prądem transpiracji z dołu do góry, od korzeni do liści. Ale nie na odwrót.

 

We floemie, składniki pokarmowe mogą być transportowane w obu kierunkach i mogą być celowo przemieszczane w obrębie rośliny ze starszych do młodszych liści, do organów plonujących (owoce, kłosy, kolby, itp.) oraz do korzeni.

Bor musi być brany pod uwagę zarówno w nawożeniu doglebowym jak i dolistnym, ponieważ jest on nieruchomy w roślinie.

Co to oznacza w praktyce?

W przypadku roślin o wysokim zapotrzebowaniu na bor, takich jak rzepak, buraki cukrowe, kukurydza i słonecznik, naturalna zawartość boru w glebie często nie jest wystarczająca, aby pokryć ich zapotrzebowanie na ten składnik. Dlatego w praktyce często stosuje się nawożenie dolistne borem. Jest to bardzo skuteczna metoda w przeciwdziałaniu objawom niedoboru podczas kwitnienia i tworzenia się owoców.

Magnez jest ważnym składnikiem pokarmowym dla i wzrostu i rozwoju korzeni. Do podziału komórek korzeni potrzebny jest również bor. Nie może być on odpowiednio zapewniony przez nawożenie dolistne, ponieważ jest on głównie transportowany z dołu do góry, jak opisano powyżej i tylko niewielkie ilości są przemieszczane z liści do korzeni. Dopływ boru do korzenia z pędu nie jest możliwy. Podobnie, przeniesienie boru ze starszych liści na młode pędy i do organów plonujących (owoce, kłosy, kolby, itp.) jest możliwe tylko w kilku uprawach i w bardzo ograniczonym zakresie.

 

Podczas nawożenia doglebowego należy również wziąć pod uwagę bor

Dlatego, oprócz nawożenia dolistnego, w praktyce wymagane jest także odpowiednie zaopatrzenie gleby w bor. Tylko w ten sposób można od samego początku stworzyć dobry system korzeniowy, a także zapewnić niezbędne składniki pokarmowe i wodę podczas nalewania ziarna. Przedsiewnie zalecane jest nawożenie Korn-Kali+B. Nawożenie dolistne za pomocą EPSO Bortop stosuje się w fazie wzrostu wegetatywnego.

Więcej informacji

Korn-Kali®+B

EPSO Bortop®

Powrót do KALI Akademia

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy