Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   KALI Akademia  ›  

Siedem błędów w nawożeniu siarką

Siarka jest jednym z głównych składników pokarmowych w odżywianiu roślin. Występuje ona w wielu różnych formach, każda z nich wykazuje odmienne właściwości. Różny sposób oddziaływania tych form prowadzi do błędów w nawożeniu, którego celem jest zapewnienie roślinom idealnego zaopatrzenia w ten pierwiastek. Niniejszy artykuł wyjaśnia i koryguje błędne założenia. Zanim zapoznasz się z siedmioma najbardziej znanymi błędami w nawożeniu siarką, zapraszamy do obejrzenia filmu porównującego właściwości siarki w formie siarczanowej z właściwościami siarki elementarnej.

Siedem błędów w nawożeniu siarką

Korygujemy właściwości przypisywane różnym formom siarki, wyjaśniając sposoby jej działania w oparciu o fizjologię roślin.

 

 

Błąd 1: Wszystkie formy siarki w nawozach mają działanie zakwaszające glebę.

Tylko elementarna siarka jest rozkładana przez bakterie glebowe do jonu siarczanowego. Podczas tego procesu powstaje kwas siarkowy.

 

Błąd 2: Nawozy z jonem siarczanowym zawsze zakwaszają glebę.

Sole neutralne, takie jak siarczan magnezu czy potasu, nie mogą mieć działania zakwaszającego, ponieważ nie zawierają jonów wodoru. W przypadku siarczanu amonu jon amonowy wprowadza do gleby cztery jony wodoru. Te posiadające silne działanie zakwaszające jony zostają uwolnione przy przekształceniu w grupę azotanową. Sama część siarczanowa jest neutralna.

Błąd 3: Zakwaszanie gleby uwalnia składniki pokarmowe.

Rośliny uprawne wymagają optymalnej wartości pH. W zakwaszonych glebach zatrzymywane są składniki pokarmowe. Przysłowie: „Wapno bogaci ojców, ale zubaża synów” jest charakterystyczne dla mobilizacji składników pokarmowych za pomocą wapnia bez fachowego nawożenia mineralnego, ale nie dla zrównoważonej uprawy roli.

Błąd 4: Nawożenie siarką elementarną obniża wartość pH w glebach wapiennych.

Gleby o wartościach pH powyżej 7 zawierają wolny wapń i są zawsze problematyczne dla wzrostu roślin. Pomimo silnie zakwaszającego działania dostarczona z nawozem siarka elementarna nie może obniżyć wartości pH takich gleb. Powstały kwas siarkowy ulega natychmiastowej neutralizacji pod wpływem wapnia i przekształca się w gips. 

Szczególne działanie posiada tutaj azot amonowy. On również nie jest w stanie obniżyć wartości pH gleby wapiennej, ale rośliny wchłoną azot amonowy, wydzielając kwasy przez korzenie. Poprawi to dostępność składników pokarmowych w bezpośrednim pobliżu korzeni. Oba te efekty są z gruntu różne. Wartości pH w glebach zawierających wolny wapń nie da się obniżyć ani siarką elementarną ani azotem amonowym.

Błąd 5: Siarczan jest wymywany z gleby, musi więc być stale uzupełniany przez nawożenie.

W ciepłych porach roku parowanie jest wyższe niż opady. Inaczej niż w zimie prąd wody jest więc skierowany z góry w dół. Dlatego też przy zgodnym z potrzebami nawożeniu siarka nie zostanie wymyta, lecz wykorzystana w procesie wzrostu roślin. Siarka nie jest dla roślin dobrem luksusowym, a zatem jednorazowe nawożenie siarką w okresie wiosennym zapewni właściwą podaż tego składnika aż do jesieni.

Błąd 6: Jesienne nawożenie siarką elementarną zapobiega wymywaniu siarczanów z gleby w okresie zimowym.

Siarka elementarna zasadniczo nie rozpuszcza się w wodzie. Siarczan powstały jeszcze jesienią z siarki elementarnej przemieszcza się podobnie jak siarczan pochodzący z innych nawozów. Wiosną przemiana bakteryjna siarki elementarnej w siarczan trwa bardzo długo, a więc na początku wegetacji siarczan nie jest jeszcze dostępny dla roślin ozimych. Dotyczy to również siarki z substancji organicznych.

Błąd 7: Nadmierna podaż siarki nie ma wpływu na wzrost roślin.

Siarczan dostarczany glebie w dawkach przekraczających ilość odebraną glebie przez rośliny nie wykazał żadnych antagonistycznych skutków na inne składniki pokarmowe. Siarka elementarna ma natomiast działanie grzybobójcze i bakteriobójcze. Ta właściwość siarki jest celowo wykorzystywana w opryskach dolistnych. W przeciwieństwie do siarczanu większe ilości siarki elementarnej mają szkodliwy wpływ na mikroorganizmy glebowe. Czy chciałbyś nawozić rośliny środkiem do dezynfekcji?

 

Wniosek:

Najbardziej wartościową formą siarki w odżywianiu roślin jest siarka siarczanowa. Ma ona nie tylko neutralną wartość pH, lecz również dostarcza potasu lub magnezu w rozpuszczalnej w wodzie i szybko dostępnej dla roślin formie.

 

Więcej informacji

Składnik: Siarka

Roślinne składniki pokarmowe zawierające siarczany

K+S Polska na Facebook

Powrót do KALI Akademia

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy