Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Składniki pokarmowe  ›  

Bor

Bor w glebie

Bor w roślinach

Nadmiar boru w roślinach

 

Bor w glebie

Średnia zawartość boru w glebach wilgotnej strefy klimatycznej waha się w granicach 5-80 mg kg-1. W porównaniu z glebami ilastymi i próchniczymi (30-80 mg kg-1), gleby piaszczyste wykazują raczej niską zawartość boru (5-20 mg kg-1). Ekstremalnie wysokie ilości boru o działaniu fitotoksycznym występują w regionach suchych i umiarkowanie suchych.

 

Bor trafia do roztworu glebowego w wyniku wietrzenia minerałów ( mika, turmalin) w postaci kwasu borowego (H3BO3). Powyżej wartości pH 6,3 kwas borowy ulega dysocjacji. Powstały anion łączy się z dodatnio naładowanymi tlenkami żelaza i aluminium, minerałami ilastymi i substancjami organicznymi. Ponieważ bor pobierany jest przez rośliny drogą transpiracji, jego niedobory występują na glebach obojętnych i zasadowych głównie podczas suszy.

 

Bor w roślinach

Bor jako mikroelement niezbędny dla życia roślin wpływa na wiele procesów przemiany materii. Poszczególne uprawy wykazują bardzo zróżnicowane zapotrzebowanie na bor. Rośliny jednoliścienne jak np. zbożą wykazują w porównaniu z dwuliściennymi (buraki cukrowe, rzepak) niewielkie zapotrzebowanie na bor. Wynika to z różnic w budowie ściany komórkowej. Bor wchłaniany jest przez korzenie z roztworu glebowego głównie w postaci kwasu borowego.

 

Znaczenie boru dla roślin

 • B wspiera powstawanie stabilizujących ściany komórkowe węglowodanów
 • B polepsza stabilność i funkcjonowanie membran komórkowych
 • aktywuje powstawanie sacharozy i jej transport od liści do organów spichrzowych
 • B reguluje proces powstawania kwasu dezoksyrybonukleinowego i syntezę białka
 • B wspomaga wzrost roślin poprzez wpływ na podział komórkowy

 

Objawy niedoboru

 • objawy niedoboru widoczne są najpierw na młodych częściach roślin
 • niewystarczająca ilość asymilatów oraz zakłócona gospodarka wodna prowadzą do obumierania wierzchołka korzenia i pędu oraz do usychania młodych liści
 • brak wierzchołkowej dominacji rośliny prowadzi do nadmiernego rozwoju pąków kątowych
 • zaobserwować można znikome kwiecie oraz zredukowane pylenie
 • zwiększona transpiracja powoduje zakłócenia gospodarki wodnej rośliny
 • u roślin motylkowych występuje zahamowanie rozwoju bakterii brodawkowych korzeni
 • typowe objawy niedoboru boru to: sucha zgnilizna i zgorzel liści sercowych buraka cukrowego, pastewnego i boćwiny, pożółkłe wierzchołki lucerny, słabo wykształcone łuszczyny i nasiona rzepaku.
 

Nadmiar boru w roślinach

 • naturalny nadmiar boru występuje jedynie na glebach suchych, umiarkowanie suchych oraz na glebach pochodzenia morskiego. Przyczyną nadmiaru boru jest zwykle nadmierne użyźnianie odpadkami miejskimi lub nieodpowiednie nawożenie mineralne
 • nadmiar boru objawia się zżółknięciem starszych liści, co prowadzi do pękania tkanek i ich obumarcia
 • tolerancja roślin na bor jest bardzo zróżnicowana. Bardzo wrażliwe są ogórki i motylkowe. Granica między niedoborem a nadmiarem boru jest w tym przypadku bardzo płynna.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy