Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›  

Składniki pokarmowe i pożyteczne pierwiastki

Składniki pokarmowe mają fundamentalne znaczenie dla wzrostu i rozwoju roślin. Jeśli nie zostaną one dostarczone roślinie w wystarczającej ilości, prowadzi to do specyficznego objawu niedoboru. Roślinne składniki pokarmowe posiadają co najmniej jedną funkcję wewnątrz rośliny, która została udowodniona naukowo i w związku z którą nie da się ich zastąpić przez żaden inny pierwiastek. Jeśli jednego ze składników pokarmowych zaczyna roślinie brakować, jej wzrost ulega zahamowaniu, a ponadto roślina nie jest w stanie zakończyć swojego cyklu życiowego. Zgodnie z dzisiejszą wiedzą naukową istnieje 14 składników pokarmowych mających fundamentalne znaczenie dla roślin i spełniających powyższe kryteria.

W zależności od tego, czy składniki te występują w roślinach w większej czy mniejszej ilości, są one określane jako makroelementy (zapotrzebowanie wynosi wiele kg/ha) lub mikroelementy (zapotrzebowanie wynosi kilka g/ha).

Ponadto rośliny pobierają inne pierwiastki, które nie są niezbędne dla ich wzrostu i rozwoju, nie spełniają zatem trzech powyższych kryteriów fundamentalnych dla roślin składników pokarmowych. Składniki te są nazywane „pożytecznymi pierwiastkami”. W roślinie wywierają one ważny wpływ na plon, jakość lub odporność na stres. Pierwiastki te mogą jednak zostać zastąpione przez inne pierwiastki. Często ważną i zasadniczą rolę pełnią one natomiast u ludzi i zwierząt żywiących się roślinami.

 

Makroelementy

Mikroelementy

Żelazo

Mangan

Molibden

Miedź

Bor

Cynk

Nikiel

Chlor

Pożyteczne pierwiastki

Sód

Kobalt

Selen

Aluminium

Krzem

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy