Nawozy  ›   Informacje fachowe  ›   Składniki pokarmowe  ›  

Cynk

Cynk w glebie

Cynk w roślinach

Nadmiar cynku

 

Cynk w glebie

Zawartość cynku w glebie waha się w granicach 10 – 80 mg kg-1. Gleby piaszczyste wykazują niższy poziom cynku, aniżeli lessy. Zawarty w roztworze glebowym wolny cynk wiąże się przede wszystkim z substancją organiczną. Ponadto cynk absorbowany jest przez tlenki żelaza, manganu i aluminium oraz minerały ilaste i krzemiany. Dodatkowe unieruchomienie cynku jest skutkiem wyższych zawartości siarczanów i fosforanów w roztworze glebowym.

 

Dostępność cynku uzależniona jest od wartości pH oraz ogólnego poziomu cynku w glebie. Zawartość wymiennego cynku spada wraz ze wzrostem pH, przy pH=6 jest bardzo niewielka. Dalszy wzrost pH powoduje znaczne zwiększenie powinowactwa cynku względem manganu i tlenków żelaza.

 

Trudno rozpuszczalny siarczek cynku może się wytrącać w warunkach beztlenowych. W ten sposób usuwa się cynk z pokarmów roślinnych. Cynk przemieszczający się z wodą przesiąkającą ma znaczenie jedynie na glebach kwaśnych.

 

 

Cynk w roślinach

Rośliny przyswajają cynk głównie w postaci jonów Zn2+ oraz jonów wodorotlenków (przy wyższych wartościach ph). Gleby o pH niższym niż 6 mają wystarczający poziom cynku, gdyż wraz ze spadkiem pH następuje wzrost dostępności cynku. Cynk aktywuje liczne enzymy bądź jest ich składnikiem, przez co wpływa na przemianę materii roślin.

 

Znaczenie cynku dla roślin

 • jest niezbędnym czynnikiem polimerazy kwasu rybonukleinowego, katalizującej jego syntezę. Wpływa też na powstawanie białek.
 • jako składnik enzymów katalizuje powstawanie 6-fosforanu fruktozy, będącego ważnym metabolitem glukozy i fotosyntezy.
 • ważny dla stabilizacji rybosomów
 • wpływa na poziom kwasu indolooctowego, regulującego wzrost roślin

 

Objawy niedoboru cynku

 • liście są małe, a ich końcówki białe. Zahamowany zostaje wzrost rośliny (karłowatość).
 • na drzewach owocowych pojawia się w wyniku uszkodzeń międzywęźla rozetowatość liści. Zahamowany zostaje wzrost gałęzi, młode pędy obumierają, a liście opadają zbyt wcześnie
 • u winorośli często występują wybujałe pędy boczne i małe grona
 • starsze i średniej wielkości liście wykazują objawy chlorozy i ślady obumarcia
 

Nadmiar cynku

 • działa toksycznie, przy czym rośliny wykazują różnorodną tolerancję na zwiększony poziom cynku. Niektóre potrafią odkładać jego nadmiar w wakuolach.
 • hamuje przyrost korzeni na długość
 • młode liście wykazują objawy chlorozy
 • indukuje niedobór żelaza

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy