Nawozy  ›  

Prowadzenie badań i rozpowszechnianie wiedzy

Spółka K+S, umożliwiając dostęp do obszernych informacji na temat nawożenia, na całym świecie wspiera praktyczną pracę rolników w celu zapewnienia osiągania jak najwyższych plonów, o jak najlepszej jakości również w przypadku niekorzystnych warunków pogodowych. Podstawę usług doradczych stanowi bogaty zasób doświadczeń naukowych.

Badania naukowe: tradycja i przyszłość

Od ponad 100 lat spółka K+S aktywnie angażuje się w prowadzenie badań naukowych i poszukuje ciągle nowych rozwiązań dla wyzwań stawianych przez rolnictwo, jak na przykład wzrost produkcyjności czy polepszenie płodności gleby, jak też w poszukiwaniu sposobów wydajnego korzystania z posiadanych zasobów naturalnych.

 

Tradycyjnie już podtrzymujemy intensywną wymianę doświadczeń pomiędzy instytuacjami zajmującymi się badaniami naukowymi oraz specjalistami z dziedziny gospodarki agrarnej, przeprowadzamy na całym świecie doświadczenia polowe na terenach największych upraw rolniczych, a rezultaty tych badań i wyniesione z nich doświadczenia, przekazujemy w docelowy sposób przez działania doradcze oraz publikacje naukowe do zastosowania w praktyce rolniczej. Nowe doświadczenia i wyniki badań uzyskujemy na bazie stosowania zbalansowanego nawożenia, głównie w odniesieniu do globalnych wyzwań. Zaliczają się do tego wzrost liczby ludności świata oraz wpływ czynników związanych ze zmianą klimatu.

 

Dookoła kuli ziemskiej podejmujemy wspólnie z uczelniami uniwersyteckimi oraz renomowanymi instytucjami naukowymi aktualne zagadnienia z zakresu żywienia roślin. Na mapie świata znajdziecie Państwo przykłady naszych międzynarodowych objektów badań naukowych.

 

Instytut of Applied Plant Nutrition

Wspólnie z Uniwersytetem Jerzego Augusta w Getyndze, spółka K+S prowadzi Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN). Wiodącym celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie zasadniczych i zorientowanych na zastosowanie w praktyce badań naukowych z dziedziny żywienia roślin oraz nawożenia. Jako łącznik pomiędzy badaniami naukowymi, a zastosowaniem w praktyce, instytut IAPN podejmuje aktualne zagadnienia, wiąże posiadaną wiedzę i przekazuje nowe doświadczenia do bezpośredniego zastosowania w praktyce rolniczej.

Obszerne know-how: Doradztwo rolnicze prowadzone przez spółkę K+S

Również doradztwo rolnicze aktywnie prowadzone przez spółkę K+S, kieruje się celem, aby dotychczas posiadane jak też nowopozyskane doświadczenia z badań naukowych dotyczących żywienia roślin udostępnić do zastosowania w praktyce. Rolnicy na całym świecie wspierani są posiadanym know-how, aby najnowszy stan wiedzy naukowców, mogli bezpośrednio zastosować w praktycznym nawożeniu i tym samym zapewnić obfitość i jakość swoich zbiorów. Naszym zaangażowaniem i naszą kompetencją wnosimy znaczny wkład do wyżywienia ludności na świecie oraz wzmacniamy podstawy egzystencji rolników.

 

Optymalne zastosowanie środków nawożenia ma decydujące znaczenie dla uzyskania obfitości zbiorów oraz jakości produktów rolnych. Skorzystajcie Państwo z kompetencji naszych agronomów w miejscach Waszego zamieszkania. do strony doradztwo rolnicze

 

Międzynarodowa sieć ekspertów z dziedziny nauk rolniczych pracujących dla spółki K+S pomaga poradą i czynem rolników w najważniejszych regionach uprawnych na świecie. Nasi specjaliści dysponują wieloletnim doświadczeniem w zakresie żywienia roślin i wspierają rolników ważnymi informacjami na temat składników odżywczych takich jak potas, magnez, siarka oraz sód, jak też na temat mikroelementów takich jak bor, mangan oraz cynk.

 

Ważnym aspektem prowadzonego przez nas doradztwa rolniczego jest zachowanie płodności gleby. Zdrowa, żyzna gleba posiadająca zbalansowany zasób substancji odżywczych stanowi podstawę plonów oraz oznacza zapewnienie wyżywienia i środków utrzymania dla przyszłych pokoleń. Obowiązuje więc zasada, że należy zapewnić płodność gleby albo – tam gdzie to konieczne – ją poprawić. Zgodne z zapotrzebowaniem oraz zbalansowane nawożenie przyczynia się do tego w istotny sposób.

 

do strony zestawienie nawozów

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy