Prowadzenie badań i rozpowszechnianie wiedzy: instytut IAPN

Wzrost liczby ludności na świecie, zmieniające się nawyki żywieniowe i warunki klimatyczne stawiają badania rolnicze przed wielkimi wyzwaniami. Kwestie efektywnego wykorzystania terenów rolnych i łąk, wody i substancji odżywczych dla roślin nabierają w światowym rolnictwie coraz większego znaczenia. Jednym z centralnych zagadnień jest lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów takich jak woda i gleba przez zastosowanie inteligentnej gospodarki substancjami odżywczymi. Z tym tematem związane jest również podniesienie wydajności upraw i zapewnienie zbiorów oraz ich jakości. Tymi i innymi zagadnieniami zajmuje się Instytut Stosowanego Odżywiania Roślin Institute of Applied Plant Nutrition – IAPN, prowadzony wspólnie przez spółkę K+S oraz Uniwersytet im. Jerzego Augusta w Getyndze.

Prof. dr Andreas Gransee, kierownik Działu Innovation Lab AgTech and Nutrition spółki K+S oraz kierujący instytutem IAPN.

Ważny wkład do zapewnienia wyżywienia na świecie

„Dzięki instytutowi IAPN wzmacniamy badania zorientowane na zastosowanie w praktyce w dziedzinie żywienia roślin i nawożenia“ – prof. dr Andreas Gransee, kierownik Działu Badań Stosowanych i Doradztwa Rolnego spółki K+S oraz kierujący instytutem IAPN objaśnia działalność swojego przedsiębiorstwa. W ten sposób producent nawozów potasowych i magnezowych w istotny sposób przyczynia się do znalezienia rozwiązań, przed którymi stoją badania w rolnictwie. Również w przyszłości rolnictwu musi się udać zapewnić wyżywienie ludności świata przy jednoczesnym efektywnym wykorzystaniu istniejących zasobów.

Prof. dr Klaus Dittert, kierownik naukowy instytutu IAPN.

Aktualny główny temat badań w instytucie IAPN

„W przyszłości należy bardziej zwrócić uwagę na czynniki ograniczające w żywieniu roślin, takie jak brak wody czy stres wynikający z upałów. To obecnie największe wyzwanie w naszej dyscyplinie“ – prof. dr Klaus Dittert opisuje aktualnie najważniejsze wymagania stawiane tej dziedzinie badań. W maju 2011 r. przejął on kierownictwo naukowe w instytucie IAPN. „Ważny zakres badań instytutu dotyczy kwestii, w jaki sposób zastosowanie optymalnego zaopatrzenia roślin w substancje odżywcze pozwoli podnieść efektywność zużycia wody przez rośliny uprawne.“ Nad odpowiedzią na to pytanie w instytucie IAPN pracuje już nie tylko prof. Dittert, lecz również młodszy profesor dr Mehmet Senbayram oraz kilku doktorantów.

Projekty promocyjne dotyczące efektywności wykorzystania wody

Pod koniec 2016 roku trzech doktorantów IAPN ukończyło z sukcesem swoje projekty promocyjne. Podczas prac w centrum ich uwagi pozostawała efektywność wykorzystania wody przez rośliny uprawne. Więcej na temat projektów badawczych w IAPN

 

Stanowisko asystenta w IAPN objęła w Prof dr Merle Tränkner.

Stanowisko asystenta w IAPN objęła w roku 2017 Prof dr Merle Tränkner. Najważniejsze punkty jej pracy badawczej to kwestie odżywiania rośłin uprawnych oraz efektywność używanych zasobów, w tym na przykład wody. Kwestie te są badane w oparciu o dotychczasowe wyniki działalności IAPN. „W związku z rosnącą liczbą ludności świata oraz problemem malejącej ilości surowców szczególnego znaczenia nabiera zrównoważona i zasobooszczędna, ale jednak wystarczająca produkcja roślin i żywności”, twierdzi Merle Tränkner. „Efektywne wykorzystanie wody i składników odżywczych ma podstawowe znaczenie dla uzyskania optymalnego wzrostu roślin, a jednocześnie stanowi nadzwyczaj interesujące wyzwanie badawcze.”

Zadania i cele IAPN

Partnerstwo ukierunkowane na konstruktywny dialog pomiędzy pracą badawczą i zastosowaniami praktycznymi

Spółka K+S posiada już szeroką wiedzę na temat żywienia roślin i współpracuje w obszernej sieci kooperacyjno-badawczej z wieloma zagranicznymi partnerami. Poprzez stworzony wraz z Uniwersytetem w Getyndze w listopadzie 2010 r. instytut IAPN związane zostały istniejące zasoby i pojedyncze projekty. Instytut IAPN stanowi łącznik pomiędzy gospodarką i badaniami uniwersyteckimi. W dialogu pomiędzy pracą badawczą i praktyczną identyfikowane są nowe zagadnienia mające znaczenie dla zastosowań praktycznych oraz tematy ważne dla przyszłości, podejmowane później w pracach badawczych.

Instytut IAPN stanowi łącze pomiędzy dziedziną badań i zastosowań praktycznych (z lewej).
Partnerstwo prywatno-publiczne spółki K+S z Uniwersytetem im. Jerzego Augusta w Getyndze (z prawej).

 

Instytut IAPN stanowi tzw. partnerstwo prywatno-publiczne pomiędzy Uniwersytetem im. Jerzego Augusta w Getyndze oraz spółką K+S KALI GmbH. Instytut ten od strony organizacyjnej i pomieszczeń związany jest z Departamentem ds. Nauk o Roślinach Uprawnych przy Uniwersytecie w Getyndze. Działa on w zakresie międzynarodowym według niemieckich standardów naukowych.

Wyzwanie: transfer wiedzy

Jednym z najważniejszym zadań IAPN, oprócz pracy badawczej, jest rozpowszechnianie wiedzy o odżywianiu roślin – wiedzy nowej, ale także i tej już znanej. Do najważniejszych grup docelowych należą studenci Uniwersytetu w Getyndze oraz goszczący tam nauczyciele akademiccy, którzy później sami mogą przejąć funkcję multiplikatorów. Intensywna wymiana między IAPN a K+S zwiększa kompetencję agronomów tego przedsiębiorstwa, którzy prowadzą doradztwo w zakresie gospodarki rolnej na całym świecie. Organizując międzynarodowe sympozja dotyczące magnezu w latach 2012 i 2014 IAPN dał silne impulsy do międzynarodowego transferu wiedzy między naukowcami zajmującymi się tym ważnym skladnikiem odżywczym. W ramach serii eventów naukowych „IAPN im Dialog“ naukowcy i praktycy opowiadali o swoich projektach w zakresie hodowli i żywienia roślin. Takie międzynarodowe imprezy są skierowane do studentów, naukowców i innych zainteresowanych.

Więcej na temat pracy IAPN:

Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN): Uniwersytet w Getyndze i K+S kontynuują współpracę

Czy hodowla palm na olej może być zrównoważona?

Zrównoważony wzrost produkcji dla przyszłości, w której warto żyć

To the IAPN website

 

Agricultural research and advice

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy