Międzynarodowe projekty naukowe

Spółka K+S tworzy siatkę swoich prowadzonych badań naukowych poprzez kooperacje i projekty z renomowanymi partnerami z dziedziny nauki. W ten sposób możemy w zakresie podstawowych badań naukowych osiągnąć nowe rezultaty i wzmocnić nasze kompetencje doradcze.Wydajność i wiedza fachowa różnych partnerów jest wiązana, aby móc globalnie udzielić odpowiedzi na kompleksowe pytania.

 

Odszukajcie Państwo przykłady naszych międzynarodowych projektów naukowych – klikając myszką po mapie świata.

Plodnosc gleby

Plodnosc gleby

Spółka K+S i Uniwersytet w Getyndze, Niemcy, założycieleInstitute of Applied Plant Nutrition (IAPN), w kooperacji z Międzynarodowym Centrum Badań Ziemniaka Centro International de la Papa (CIP) w Peru, badają możliwości poprawy żyzności gleby w Etiopii oraz w Kenii. Podjęte prace badawcze mają na celu zapewnienie długotrwałego wzrostu wydajności upraw ziemniaka dla poprawy warunków życia drobnych rolników. Ten projekt badawczy wspierany będzie przez Ministerstwo Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (BMZ).

Projekt zwiazany z rozwojem wsi

Projekt zwiazany z rozwojem wsi

Spółka K+S oraz Institute for Rural Research and Development (IRRAD) wspierają drobnych rolników w Indiach w celu poprawienia ich sytuacji dochodowej. Całe założenie obejmuje doradztwo na temat praktykowania upraw, zbalansowanego żywienia roślin oraz poprawy infrastruktury. Jednocześnie spółka K+S pozyskuje nowe doświadczenia odnośnie zbalansowanego nawożenia w warunkach panujących na obszarach objętych projektem.

German Food Partnership

German Food Partnership

Spółka K+S jest jednym z założycieli German Food Partnership (GFP). W kooperacji z Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz Ministerstwem Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (BMZ), zrzeszenia jak też podmioty gospodarcze sektora prywatnego inwestują swoje know-how i swoje kontakty w celu umożliwienia długotrwałego zabezpieczenia wyżywienia w regionach wiejskich – na przykład w Afryce. Spółka K+S oferując doradztwo na temat zbalansowanego żywienia roślin wnosi decydujący wkład do jednego z prowadzonych projektów dotyczących uprawy ziemniaka w Kenii. Jednocześnie zdobywa nowe doświadczenia w zakresie zastosowania nawożenia w tych regionach kraju.

Growth for Uganda

Growth for Uganda

W Ugandzie spółka K+S wspólnie z Sasakawa Africa Association (SAA), angażuje się w celu wprowadzenia doradztwa rolniczego we wschodnioafrykańskim państwie Ugandzie. Celem przewodnim jest podniesienie wydajności produkcyjnej drobnych rolników między innymi poprzez szkolenia na temat właściwego stosowania nawozów i tym samym podniesienia zdolności do samozaopatrzenia w produkty żywnościowe oraz poprawy sytuacji dochodowej. Spółka K+S chce przyczynić się do tego, aby wysoki potencjał rozwoju roliczego w Ugandzie został odpowiednio wykorzystany. Ważnym celem naukowym projektu jest dokonanie analizy prób gleby, aby sporządzić odpowiednie dla terenów upraw zalecenia co do sposobu nawożenia. więcej informacji na temat „Growth for Uganda“

Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego

Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego

Spółka K+S wspiera wspólnie z International Plant Nutrition Institute (IPNI) pracowników i właścicieli plantacji w zakresie fachowej i długofalowej uprawy oleju palmowego. W tym przypadku brane jest pod uwagę ogólne praktyczne doświadczenie w uprawie oleju palmowego – od pielęgnacji rośliny, poprzez nawożenie, aż do właściwego i fachowego zbioru plonów. Doświadczenia pozyskane w projekcie w Indonezji zostaną w ramach transferu wiedzy przekazane nowszym placówkom objętych projektem w Kolumbii, Ekwadorze i Ghanie.

HarvestZinc

HarvestZinc

HarvestZinc Fertilizer Project spółka K+S wspiera cel zwalczania niedoboru cynku i wywołanych tym następstw dla zdrowia ludzi w biedniejszych krajach. W Brazylii, Pakistanie, Indiach, Chinach i Mozambiku organizacje partnerskie prowadzą badania mające na celu stwierdzenie w jaki sposób można zwiększyć zawartość substancji odżywczych w podstawowych produktach żywnościowych takich jak ryż i cassava. Nawozy zawierające cynk zdecydowanie przyczyniają się do zrealizowania tego zamierzenia.

Institute of Applied Plant Nutrition

Institute of Applied Plant Nutrition

Wspólnie z Uniwersytetem w Getyndze, Niemcy, spółka K+S prowadzi Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN). Instytut IAPN podejmuje pytania wywodzące się z praktyki i przekazuje nowe doświadczenia rolnikom. do strony „Prowadzenie badań i rozpowszechnianie wiedzy: IAPN“

International Plant Nutrition Institute

International Plant Nutrition Institute

International Plant Nutrition Institute (IPNI) z siedzibą w USA bada i informuje o wynikach, w jakim stopniu odpowiedzialnie stosowane dożywianie roślin może przyczynić się do zaopatrzenia ludności świata w żywność i paszę. Spółka K+S angażuje się jako członek IPNI w różnych międzynarodowych grupach naukowo-badawczych i przyczynia się do tego, aby podstawy żywienia roślin jak też aktualne rozpoznania trafiły bezpośrednio do zastosowania w praktyce. Oprócz tego IPNI jest współorganizatorem 2 Międzynarodowego Sympozjum na temat magnezu, które odbędzie się w listopadzie 2014 r. w Brazylii i zostanie wyprawione przez Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN).

Magnez i odporność na stres

Magnez i odporność na stres

Razem z zespołem naukowców pod kierownictwem prof. dr Ismaila Cakmak z Uniwersytetu Sabanci w Istambule, Turcja, spółka K+S zdobywa nowe doświadczenia odnośnie sposobu działania magnezu pod wpływem czynników wywołujących stres, jak na przykład niedobór wody, upał czy wysokie nasłonecznienie.

Weltkarte mit Logos Plodnosc gleby Plodnosc gleby Projekt zwiazany z rozwojem wsi German Food Partnership Growth for Uganda Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego HarvestZinc HarvestZinc HarvestZinc HarvestZinc HarvestZinc Institute of Applied Plant Nutrition International Plant Nutrition Institute Magnez i odporność na stres
Weltkarte mit Logos Plodnosc gleby Plodnosc gleby Projekt zwiazany z rozwojem wsi German Food Partnership Growth for Uganda Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego HarvestZinc HarvestZinc HarvestZinc HarvestZinc HarvestZinc Institute of Applied Plant Nutrition International Plant Nutrition Institute Magnez i odporność na stres
Weltkarte mit Logos

Plodnosc gleby

Plodnosc gleby

Spółka K+S i Uniwersytet w Getyndze, Niemcy, założycieleInstitute of Applied Plant Nutrition (IAPN), w kooperacji z Międzynarodowym Centrum Badań Ziemniaka Centro International de la Papa (CIP) w Peru, badają możliwości poprawy żyzności gleby w Etiopii oraz w Kenii. Podjęte prace badawcze mają na celu zapewnienie długotrwałego wzrostu wydajności upraw ziemniaka dla poprawy warunków życia drobnych rolników. Ten projekt badawczy wspierany będzie przez Ministerstwo Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (BMZ).

Projekt zwiazany z rozwojem wsi

Projekt zwiazany z rozwojem wsi

Spółka K+S oraz Institute for Rural Research and Development (IRRAD) wspierają drobnych rolników w Indiach w celu poprawienia ich sytuacji dochodowej. Całe założenie obejmuje doradztwo na temat praktykowania upraw, zbalansowanego żywienia roślin oraz poprawy infrastruktury. Jednocześnie spółka K+S pozyskuje nowe doświadczenia odnośnie zbalansowanego nawożenia w warunkach panujących na obszarach objętych projektem.

German Food Partnership

German Food Partnership

Spółka K+S jest jednym z założycieli German Food Partnership (GFP). W kooperacji z Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz Ministerstwem Rozwoju i Współpracy Gospodarczej (BMZ), zrzeszenia jak też podmioty gospodarcze sektora prywatnego inwestują swoje know-how i swoje kontakty w celu umożliwienia długotrwałego zabezpieczenia wyżywienia w regionach wiejskich – na przykład w Afryce. Spółka K+S oferując doradztwo na temat zbalansowanego żywienia roślin wnosi decydujący wkład do jednego z prowadzonych projektów dotyczących uprawy ziemniaka w Kenii. Jednocześnie zdobywa nowe doświadczenia w zakresie zastosowania nawożenia w tych regionach kraju.

Growth for Uganda

Growth for Uganda

W Ugandzie spółka K+S wspólnie z Sasakawa Africa Association (SAA), angażuje się w celu wprowadzenia doradztwa rolniczego we wschodnioafrykańskim państwie Ugandzie. Celem przewodnim jest podniesienie wydajności produkcyjnej drobnych rolników między innymi poprzez szkolenia na temat właściwego stosowania nawozów i tym samym podniesienia zdolności do samozaopatrzenia w produkty żywnościowe oraz poprawy sytuacji dochodowej. Spółka K+S chce przyczynić się do tego, aby wysoki potencjał rozwoju roliczego w Ugandzie został odpowiednio wykorzystany. Ważnym celem naukowym projektu jest dokonanie analizy prób gleby, aby sporządzić odpowiednie dla terenów upraw zalecenia co do sposobu nawożenia. więcej informacji na temat „Growth for Uganda“

Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego

Dobre doświadczenia w praktyce uprawy oleju palmowego

Spółka K+S wspiera wspólnie z International Plant Nutrition Institute (IPNI) pracowników i właścicieli plantacji w zakresie fachowej i długofalowej uprawy oleju palmowego. W tym przypadku brane jest pod uwagę ogólne praktyczne doświadczenie w uprawie oleju palmowego – od pielęgnacji rośliny, poprzez nawożenie, aż do właściwego i fachowego zbioru plonów. Doświadczenia pozyskane w projekcie w Indonezji zostaną w ramach transferu wiedzy przekazane nowszym placówkom objętych projektem w Kolumbii, Ekwadorze i Ghanie.

HarvestZinc

HarvestZinc

HarvestZinc Fertilizer Project spółka K+S wspiera cel zwalczania niedoboru cynku i wywołanych tym następstw dla zdrowia ludzi w biedniejszych krajach. W Brazylii, Pakistanie, Indiach, Chinach i Mozambiku organizacje partnerskie prowadzą badania mające na celu stwierdzenie w jaki sposób można zwiększyć zawartość substancji odżywczych w podstawowych produktach żywnościowych takich jak ryż i cassava. Nawozy zawierające cynk zdecydowanie przyczyniają się do zrealizowania tego zamierzenia.

Institute of Applied Plant Nutrition

Institute of Applied Plant Nutrition

Wspólnie z Uniwersytetem w Getyndze, Niemcy, spółka K+S prowadzi Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN). Instytut IAPN podejmuje pytania wywodzące się z praktyki i przekazuje nowe doświadczenia rolnikom. do strony „Prowadzenie badań i rozpowszechnianie wiedzy: IAPN“

International Plant Nutrition Institute

International Plant Nutrition Institute

International Plant Nutrition Institute (IPNI) z siedzibą w USA bada i informuje o wynikach, w jakim stopniu odpowiedzialnie stosowane dożywianie roślin może przyczynić się do zaopatrzenia ludności świata w żywność i paszę. Spółka K+S angażuje się jako członek IPNI w różnych międzynarodowych grupach naukowo-badawczych i przyczynia się do tego, aby podstawy żywienia roślin jak też aktualne rozpoznania trafiły bezpośrednio do zastosowania w praktyce. Oprócz tego IPNI jest współorganizatorem 2 Międzynarodowego Sympozjum na temat magnezu, które odbędzie się w listopadzie 2014 r. w Brazylii i zostanie wyprawione przez Institute of Applied Plant Nutrition (IAPN).

Magnez i odporność na stres

Magnez i odporność na stres

Razem z zespołem naukowców pod kierownictwem prof. dr Ismaila Cakmak z Uniwersytetu Sabanci w Istambule, Turcja, spółka K+S zdobywa nowe doświadczenia odnośnie sposobu działania magnezu pod wpływem czynników wywołujących stres, jak na przykład niedobór wody, upał czy wysokie nasłonecznienie.

Prace badawcze i doradztwo rolnicze

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy