Nawozy  ›   Produkty  ›  

EPSO Combitop®
Nawóz do stosowania dolistnego w zbożach

 

Zalecane nawożenie

  • 25 kg EPSO Combitop® ha-1 dostarcza roślinom 3,25 kg MgO, 3,25 kg S, 1 kg Mn i 250 g Zn.
  • W przypadku zbóż EPSO Combitop® stosuje się wiosną zazwyczaj w połączeniu ze środkami ochrony roślin. Zaleca się 2 x 10 kg ha-1 od rozpoczęcia wegetacji. W przypadku widocznych objawów niedoboru, zaleca się natychmiastowe stosowanie. W miejscach z niedoborami stosuje się dodatkową aplikację już jesienią w dawce 10 kg ha-1 od fazy EC 15. Jest to bardzo ekonomiczny sposób dawkowania składników, nawet jeżeli stosowany jest w oddzielnych zabiegach.
  • Zwykle stosuje się 5% roztwór EPSO Combitop®, 5 kg EPSO Combitop® rozpuszcza się w 100 litrach wody. Koncentracja ta może być stosowana również w mieszaninach z pestycydami.
  • Przed użyciem należy sprawdzić mieszalność substancji wykonując próbę. Mieszamy niewielkie ilości produktów ze sobą i odstawiamy próbkę. Po co najmniej 2 godzinach obserwujemy roztwór, czy nie wytrącają się osady lub nie tworzą się smugi. Jeśli występują w/w objawy, zalecamy stosowanie oddzielne nawozu lub wykorzystanie EPSO Top® lub EPSO Microtop®. Zalecenia producenta pestycydów powinny być również przestrzegane.
  • Po wykonaniu próby mieszalności z pestycydem zaleca się następującą kolejność: zbiornik opryskiwacza napełnić do 1/3 wodą następnie dodać EPSO Combitop® następnie pestycyd.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy