Nawozy  ›   Produkty  ›  

ESTA® Kieserit pylisty
Niezawodna moc magnezu z siarką

 

Dalsze informacje

Magnez

DZawarty w kizerycie magnez jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie. Skuteczność nawozów magnezowych wynika głownie z ich rozpuszczalności. Zaletą ESTA® Kieserit jest możliwość całkowitego rozpuszczenia w wodzie i natychmiastowego przyswajania przez rośliny.

 

Wiele gleb wykazuje naturalny niedobór magnezu, np. gleby lekkie i kwaśne. Gleby o wysokich wartościach pH i znacznej koncentracji wapnia w roztworze glebowym hamują przyswajanie magnezu. Właśnie w takich warunkach idealnym rozwiązaniem jest ESTA® Kieserit, który dzięki rozpuszczalności niezależnej od pH gleby dostarcza uprawie optymalnych ilości magnezu.

 

 

Siarka

Redukcja imisji siarki oraz stosowanie wysokoskoncentrowanych nawozów o niskiej zawartości siarki doprowadziły w wielu regionach do jej niedoborów w glebie.

 

W takich sytuacjach niezwykle skuteczny okazuje się ESTA® Kieserit. O jego wydajności świadczy fakt, iż dzięki odpowiedniej ilości siarki w glebie rośliny będą mogły efektywniej wykorzystać azot.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy