Nawozy  ›   Produkty  ›  

ESTA® Kieserit granulowany
Niezawodna moc magnezu z siarką

 

Dalsze informacje

Magnez – całkowicie rozpuszczalny w wodzie

Skuteczność nawozów magnezowych wynika głównie z ich rozpuszczalności. Zaletą ESTA® Kieserit gran. jest możliwość całkowitego rozpuszczenia w wodzie i natychmiastowego przyswojenia przez rośliny. Magnez pochodzący z innych nawozów staje się przyswajalny dopiero po reakcji z kwasami zawartymi w glebie. Dopóki proces ten się nie zakończy, rośliny odczuwają jego niedobór.

 

Wiele gleb wykazuje naturalny niedobór magnezu, np. gleby lekkie i kwaśne. Gleby o wysokich wartościach pH i znacznej koncentracji wapnia w roztworze glebowym hamują przyswajanie magnezu. Właśnie w takich warunkach idealnym rozwiązaniem jest ESTA® Kieserit gran., który dzięki rozpuszczalności niezależnej od pH gleby, dostarcza uprawie optymalnych ilości magnezu.

 

 

Siarka

Redukcja imisji siarki oraz stosowanie wysokoskoncentrowanych nawozów o niskiej zawartości siarki doprowadziły w wielu regionach do jej niedoborów w glebie.

 

W takich sytuacjach niezwykle skuteczny okazuje się ESTA® Kieserit gran.. O jego wydajności świadczy fakt, iż dzięki odpowiedniej ilości siarki w glebie rośliny będą mogły efektywniej wykorzystać azot.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy