Nawozy  ›   Produkty  ›  

ESTA® Kieserit granulowany
Niezawodna moc magnezu z siarką

 

Zastosowanie w rolnictwie ekologicznym

Nawozy K+S KALI GmbH produkowane są z naturalnej soli surowej pochodzącej z pokładów powstałych przed wieloma milionami lat po wyparowaniu mórz na terenie dzisiejszej Europy.

 

Ze względu na naturalne pochodzenie oraz minimalną obróbkę w procesach produkcyjnych, ESTA® Kieserit gran. został dopuszczony do stosowania w rolnictwie ekologicznym, zgodnie z rozporządzeniem unijnym Nr 834/2007 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008. Ponadto jest ESTA® Kieserit gran. dopuszczony do zastosowania w rolnictwie ekologicznym na mocy certyfikatu Soil Association (UK).

 

Odnośnie dalszych informacji, dotyczących zastosowania ESTA® Kieserit gran. w uprawach ekologicznych, prosimy skontaktować się z Państwa ośrodkiem doradztwa rolniczego.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy