Nawozy  ›   Produkty  ›  

ESTA® Kieserit granulowany
Niezawodna moc magnezu z siarką

 

Zalecane nawożenie

Może być stosowany zarówno jako nawóz jednoskładnikowy, jak i komponent blendingów. Na stanowiskach ubogich w magnez, zaleca się nawożenie jesienne z jednoczesnym przyoraniem, natomiast stanowiska lekkie powinno się nawozić ESTA® Kieserit gran. w okresie wiosennym (300-500 kg ha-1).

 

Stosowana ilość jest uzależniona od następujących czynników:

  • Zapotrzebowanie uprawy lub płodozmianu na potas.
  • Poziom oraz dynamika potasu i magnezu w glebie (charakterystyka stanowiska). 

 

Magnez i siarka przyswajane przez różne rośliny uprawne

Uprawa

Plony
(t ha-1)

MgO
(kg ha-1)

ESTA® Kieserit gran.
(kg ha-1)

Zboże 7,0 14-35 50-120
Kukurydza na ziarno 7,0 42-70 150-240
Kukurydza kiszonkowa 50,0 40-50 140-171
Buraki cukrowe 50,0 50-100 180-350
Buraki pastewne 100,0 80-120 270-400
Ziemniaki 40,0 35-60 120-200
Rzepak 3,0 30-40 100-150
Bobik 4,0 20-40 70-140
Groch 3,0 12-24 40-  80
Słonecznik 3,0 50-100 180-350
Łąki 10,0 (sm) 60-80 200-280
Pastwiska 8,0 (sm) 45-65 160-220
Warzywa zależy od kultury 10-65 30-230

 

Pomiary przyswajanych substancji pokarmowych są źródłem informacji o zapotrzebowaniu upraw na poszczególne składniki.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy