Nawozy  ›   Produkty  ›  

ESTA® Kieserit granulowany
Niezawodna moc magnezu z siarką

 

Stosowanie

ESTA® Kieserit gran. jest uniwersalnym nawozem stosowanym w rolnictwie, ogrodnictwie, leśnictwie oraz w uprawach specjalnych:

  • Do nawożenia agromelioracyjnego stanowisk ubogich w siarkę.
  • Przeznaczony do wszystkich upraw z niedoborem magnezu i siarki. Możliwe nawożenie kukurydzy pod korzeń lub nawożenie pogłówne dla pokrycia nagłego niedoboru magnezu i siarki.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy