Nawozy  ›   Produkty  ›  

Rolnictwo ekologiczne

Produkty K+S są pozyskiwane na drodze górniczej z naturalnych złóż w Europie, które zostały uformowane wiele milionów lat temu w wyniku odparowywania silnie zasolonej wody morskiej.

 

Dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu oraz minimalnej obróbce w fabrykach, nasze nawozy nadają się do stosowania w rolnictwie ekologicznym zgodnie z regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 2018/848 i regulacjami rozporządzenia Unii Europejskiej 889/2008.

 

Aby uzyskać więcej informacji odnośnie zastosowania naszych produktów w rolnictwie ekologicznym zalecamy kontakt z lokalnym przedstawicielem.

 

Przegląd - Nawozy mineralne w rolnictwie ekologicznym

Produkty (%) K2O MgO SO3 Na2O B Mn Zn  
KALISOP® pylisty max. 0,5 % Cl 51 - 45 - - - - Szczegóły
KALISOP® pylisty 50 - 45 - - - - Szczegóły
KALISOP® gran. 50 - 44 - - - - Szczegóły
KALISOP® Premium max. 1,5 % Cl 50 - 43,7 - - - - Szczegóły
 
Patentkali® 30 10 42,5 - - - - Szczegóły
 
ESTA® Kieserit pylisty - 27 55 - - - - Szczegóły
ESTA® Kieserit gran. - 25 50 - - - - Szczegóły
 
Magnesia-Kainit® 9 4 9 35 - - - Szczegóły
 
 

Przegląd rodziny produktów EPSO – do nawożenia dolistnego

Produkty (%) K2O MgO SO3 B Mn Zn  
EPSO Top® - 16 32,5 - - - Szczegóły
 
EPSO Microtop® - 15 31 0,9 1 - Szczegóły
 
 

Przegląd rodziny produktów solu – do fertygacji

Produkty (%) NO3-N NH4-N P2O5 K2O SO3 CaO  
soluSOP® 52 organic - - - 52 45 - Szczegóły
 
 

Dalsze informacje

Etykiety produktowe

Składniki pokarmowe

Uprawy

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy