Nawozy  ›   Produkty  ›  

Patentkali® – Nr 1 w uprawach wrażliwych na chlorki

 

Zalecane nawożenie

Stosowana ilość Patentkali® jest uzależniona od następujących czynników:

  • Zapotrzebowanie uprawy na potas i magnez z uwzględnieniem płodozmianu.
  • Zasobność gleby w potas i magnez, dynamika gleby.
  • Wymagania różnych upraw wobec składników pokarmowych (np. zapotrzebowanie ziemniaków na magnez, zapotrzebowanie kapustnych na siarkę).
  • Ilość składników pokarmowych dostarczanych z nawozami organicznymi.

 

Zalecane nawożenie niektórych roślin uprawnych. Wartości dotyczą średnich zawartości K w glebie, bez uwzględnienia nawożenia organicznego.

 

Uprawa
Patentkali® 
(kg ha-1)
Ziemniaki
600 - 1.200
Kapustne i korzeniowe
800 - 1.200
Sadownictwo
400 - 600
Winorośl
300 - 400
Jagodowe
600 - 800
Warzywa liściowe
600 - 800
Szkółki leśne
300 - 500

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy