Nawozy  ›   Produkty  ›  

KALISOP® gran. – Idealna forma potasu dla upraw specjalnych

 

Dalsze informacje

KALISOP® gran. – dla upraw wrażliwych na chlorki i sole

  • Większość upraw owoców i warzyw jest wrażliwa na chlorki, głównie podczas kiełkowania i w początkowym okresie rozwoju.
  • KALISOP® gran. jest wyjątkowo skuteczny w uprawach ziemniaków wysokoskrobiowych. Dzięki niewielkim ilościom chlorków transport asymilatów z liści do bulw może przebiegać bez zakłóceń. Pozwala to osiągnąć wysoki potencjał plonów ziemniaków o wysokiej zawartości skrobi.
  • W intensywnych uprawach szklarniowych i polowych może wystąpić w zależności od gospodarki wodnej podwyższona koncentracja soli w roztworze glebowym. Prowadzi to często do zakłóceń wzrostu i obniżenia plonów. Dlatego też KALISOP® gran. ze względu na niski index soli jest tutaj idealnym rozwiązaniem.

 

Nawożenie siarką

  • Redukcja immisji siarki oraz stosowanie wysokoskoncentrowanych nawozów o niskiej zawartości siarki doprowadziły w wielu regionach do jej niedoborów w glebie.
  • Niedobór siarki wywołuje objawy podobne jak w przypadku niedoboru azotu, głównie blednięcie liści. W zależności od stopnia zaopatrzenia rośliny w azot występuje silna chloroza: na starszych liściach przy niedostatecznym zaopatrzeniu w azot, natomiast na młodych liściach przy dobrym zaopatrzeniu w azot.
  • Ze względu na znaczną zawartość siarki (44 % SO3) KALISOP® gran. jest szczególnie przydatny dla roślin wykazujących wysokie zapotrzebowanie na ten składnik, takich jak, np. rzepak, słonecznik, gatunki kapustne, cebula, czosnkowate, itd. Ponadto, dobre zaopatrzenie roślin w siarkę poprawia efektywne wykorzystanie azotu.
  • KALISOP® gran. zawiera siarkę w formie siarczanowej, całkowicie rozpuszczalnej w wodzie i natychmiast przyswajalnej przez rośliny. Nawożenie siarczanem potasu nie zmienia pH gleby.

Wybierz stronę internetową

K+S Minerals and Agriculture światowy