Παραγγελία φυλλαδίων

1. Επιλέξτε φυλλάδια

Έχουμε δημιουργήσει ενημερωτικά φυλλάδια για πολλές καλλιέργειες, όπου περιγράφονται η χρήση και η σημασία των προϊόντων μας. Τα φυλλάδια είναι διαθέσιμα για πολλές διαφορετικές χώρες και γλώσσες. Μπορείτε να τα κατεβάσετε σε μορφή PDF ή να τα παραγγείλετε από την K+S.

Σημείωση: Τα φυλλάδια πρέπει να επιλεγούν και να παραγγελθούν ξεχωριστά για κάθε χώρα. Δυστυχώς, για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό να ζητήσετε  ένα φυλλάδιο για περισσότερες από μία χώρα.

Παρακαλούμε κατανοήστε ότι μπορούν να αποσταλούν κατά ανώτερο όριο μέχρι 99 φυλλάδια σε κάθε ενδιαφερόμενο. Για ειδικά αιτήματα, παρακαλούμε συμπληρώστε στο πεδίο το σχόλιό σας, κάτω από την φόρμα παραγγελίας.

Τα παρακάτω φυλλάδια είναι διαθέσιμα για την Ελλάδα.

Ενημερωτικό φυλλάδιο για το προϊόν ESTA® Kieserit (DIN A4)

Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για το φυσικό θειικό μαγνήσιο ESTA Kieserit και το τρόπο δράσης του. Την επίδραση που έχει τόσο στην αύξηση της απόδοσης των φυτών αλλά και στην σταθερότητα της παραγωγής κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες ( παγετό ή ξηρασία). Συνιστώμενες δόσεις.


Patentkali® Για ποιοτική λίπανση της Mηδικής (DIN long)

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την λίπανση της μηδικής. Η σημασία του καλίου & μαγνησίου στην καλλιέργεια της μηδικής.


Patentkali® (DIN long)

Το παρόν φυλλάδιο περιγράφει τις ιδιότητες και τις κυριότερες χρήσεις αυτού του K, Mg και S λιπάσματος.


EPSO Top® (DIN long)

Το παρόν φυλλάδιο περιγράφει τις ιδιότητες και την χρήση αυτού του υδατοδιαλυτού Mg και S λιπάσματος για υδρολιπάνσεις και διαφυλλικές εφαρμογές.


Cereals/EPSO Top (DIN A4)

Το παρόν φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες για την επίδραση του Μαγνησίου και του Θείου στην καλλιέργεια των σιτηρών. Περιέχει αναλυτικές πληροφορίες για τη χρήση του EPSO TOP & του EPSO Compitop διαφυλλικά στα σιτηρά.


Ενημερωτικό φυλλάδιο για την καλλιέργεια των εσπεριδοειδών (DIN A4)

Περιγράφει τον ρόλο των θρεπτικών συστατικών (Καλίου, Μαγνησίου και Θείου) στα εσπεριδοειδή. Συνιστώμενη λιπαντική αγωγή για τα εσπεριδοειδή.


Η καλλιέργεια της Αμπέλου (DIN A4)

το παρόν φυλλάδιο προφέρει συστάσεις για την βασική και διαφυλλική λίπανση με K, Mg και S καθώς και για τα αντίστοιχα λιπάσματα της K+S KALI για το αμπέλι


Πληροφορίες για την λίπανση της πατάτας (DIN A4)

Το παρόν φυλλάδιο προσφέρει συστάσεις για την χρήση των K, Mg και S καθώς και των αντίστοιχων λιπασμάτων της K+S KALI στην καλλιέργεια της πατάτας


Λαχανικά ποιότητας (DIN A4)

Το παρόν φυλλάδιο προσφέρει συστάσεις για την χρήση των K, Mg και S καθώς και για τα αντίστοιχα λιπάσματα της Κ+S KALI στα λαχανικά


Η καλλιέργεια της ελιάς (DIN A4)

Το παρόν φυλλάδιο περιέχει πληροφορίες για την καλλιέργεια της ελιάς. Περιγράφει τον ρόλο των θρεπτικών συστατικών (Κ, Μg ιχνοστοιχεία) και τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας. Προτεινόμενα λιπάσματα της K+S KALI για την καλλιέργεια της ελιάς.


Ποιοτικά φρούτα (DIN A4)

Ενημερωτικό φυλλάδιο για την σημασία του Καλίου και Μαγνησίου στα οπωροφόρα δένδρα. Αναλυτικό πρόγραμμα λίπανση για τα οπωροφόρα δένδρα και για το ακτινίδιο στην Ελλάδα.Επιλέξτε μια ιστοσελίδα

Η K+S Minerals and Agriculture παγκοσμίως